वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुनसक्ने ठगीबाट बच्न सजग रहने सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती।