तत्काल नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नु हुन अत्यन्त जरुरी सूचना

Registration Form to return to Nepal